Mann+Hummel GMBH

                        silsten new logo

mann filterFilters 1

button 10 over

Mann+Hummel Filter Technology доставя филтри за купето на автомобила, както и горивни, маслени и хидравлични филтри за европейски, азиатски, американски превозни средства, машини и съоръжения.

UNICO FILTER

button 11 over

UNICO FILTER е търговска марка на Mann+Hummel GMBH, които контролират качеството и определят гамата за обслужването на леки автомобили, товарни бусове и камиони.